Acte necesare

Actele necesare in procedura de mediere sunt acelea pe care partile implicate in aceasta procedura doresc sa le puna la dispozitia mediatorului. Ideal este ca mediatorul sa cunoasca toate acele inscrsuri care au legatura cu conflictul dintre parti pentru a putea conduce discutiile spre un tel final al medierii si anume acela in care partile implicate in conflict sa ajunga la un consens, la un numitor comun, la un ACORD (acord de mediere).

Unde are loc Medierea?
Pãrtile aflate în conflict se prezintã împreunã la mediator. În cazul în care se prezintã numai una dintre pãrti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte pãrti invitatia scrisã, în vederea acceptãrii medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigurã confirmarea primirii textului.

Cine plateste Medierea?
Dacã nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de cãtre pãrti în mod egal.

Ce avantaje are Medierea?
Pentru desfãsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de cãtre instantele judecãtoresti sau arbitrale va fi suspendatã la cererea pãrtilor, în conditiile prevãzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã. Cursul termenului perimãrii este suspendat pe durata desfãsurãrii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnãrii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutitã de taxa judiciarã de timbru.

Urmare a Medierii:
În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea pãrtilor, o hotãrâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedurã civilã. Odatã cu pronuntarea hotãrârii, instanta va dispune, la cererea pãrtii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plãtite pentru învestirea acesteia.

Procesul medierii:
Spre deosebire de procesul clasic de justitie, nu are ca finalitate stabilirea vinovatiei sau inocentei partilor aflate in conflict. Participarea la procesul de mediere este voluntara. Mediatorul nu are putere de decizie, ci ofera informatii procedurale, stimuleza dialogul, faciliteaza schimbul de opinii si informatii intre parti, ajuta partile sa-si clarifice nevoile si interesele, sa depaseasca barierele in comunicare si sa ajunga la rezolvarea neintelegerilor prin gasirea unor solutii avantajoase pentru ambele parti. Mediatorul asista partile si la redactarea acordului final de mediere in care se specifica angajamentele fiecarei parti pentru stingerea conflictului.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art