Stiri juridice

Ce este medierea in cauzele penale

Medierea poate fi utilizata pentru rezolvarea cauzelor penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.

In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret.

Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii, trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotinduse si timpul scurs inainte de suspendare.

In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.

Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute legea medierii, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.

Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul – verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul – verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 din Legea Medierii, alin. 1, lit. b-c (art. 56. -(1) Procedura de mediere se inchide, dupa caz: b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii; c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti).

Medierea poate fi folosita in conflictele in care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inseamna inlaturarea raspunderii penale, iar infractiunile la care fac referire sunt:

–          lovirea sau alte violente;
–          vatamarea corporala;
–          vatamarea corporala din culpa;
–          violarea de domiciliu;
–          furtul pedepsit la plangerea prealabila;
–          abuzul de incredere;
–          distrugerea;
–          tulburarea de posesie;
–          abandonul de familie;
–          nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului;
–          tulburarea folosintei locuintei.

Asa cum a dorit legiuitorul, medierea in cauzele penale pune in centrul atentiei victima, interesele acesteia, sentimentele ei si ii ofera posibilitatea de a-si valorifica aceste interese. Deci in cadrul procedurii de mediere, victima are posibilitatea de a-si exprima sentimentele intr-un cadru legitim sigur, confidential, fara a mai fi nevoita sa retraiasca amintiri si momente neplacute.

Sedinte de informare privind medierea

In cadrul sedintei de informare privind medierea, partile sunt informate de catre mediator despre faptul ca medierea este o procedura alternativa, confidentiala si voluntara de rezolvare a conflictelor, ce implica prezenta unei terte persoane (mediatorul), care este neutra, impartiala, […], care faciliteaza comunicarea intre parti si le ajuta pe acestea sa ajunga la o solutie reciproc acceptata, iar partile pot fi asistate daca doresc de avocati pe tot parcursul procedurii de mediere.

Un alt avantaj al folosirii procedurii medierii este acela ca medierea este rapida economisind timp si bani pentru stingerea conflictului, se desfasoara in conditii de respect reciproc si ajuta partile sa se indrepte spre o solutie unanim acceptata.

Toate persoanele care sunt implicate intr-un conflict sau intr-o disputa pot apela la mediere, iar Biroul nostru de Mediator din Bucuresti va pune la dispozitie in mod gratuit serviciile pentru procedura de informare asupra avantajelor medierii.

Noutati introduse prin Legea nr. 115/2012

Legea nr. 115/2012 impune noi dispozitii referitoare la medierea unui litigiu ce se afla pe rolul instantelor de judecata din Romania.

Astfel, in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile sau partea interesata, dupa caz, sunt obligate sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii ale dreptului:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatori economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei, in cazul neintelegerilor dintre soti privitoare la: continuarea casatoriei, partajul bunurilor comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri ce apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii;
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare  la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Despre medierea in cazul unui conflict dedus judecatii

In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre parti ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului, mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.

Puteti solicita restituirea taxei judiciare de timbru

Cand conflictul/litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta poate pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispunand si restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale.
Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.
Astfel, incepand cu data de 1 octombrie 2012, inainte de a ne adresa instantei cu o cerere de chemare in judecata va trebui sa tinem cont de dispozitiile Legii nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 115/2012, in masura in care aceste dispozitii sunt incidente cauzei deduse judecatii.

Medierea, procedură prealabilă obligatorie?

In legislatia din România, medierea este o procedură voluntară, dar tot mai des este pusă în dezbatere publică obli­gativitatea medierii în unele cauze din Dreptul Civil, Drep­tul Familiei, dar şi din Dreptul Penal. În contextul dezvoltării fără precedent a corpului me­diatorilor profesionişti auto­rizaţi şi popularizării pe scară largă a medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor, tot mai mulţi jurişti susţin că obligativitatea me­dierii este necesară în viitorul apropiat. Mare parte din populaţia României conştientizează fap­tul că în unele litigii, mai ales cele de familie, confiden­ţia­litatea şi decenţa procedurii de mediere trebuie dezbătută şi aplicată, iar faptul că pe rolul instanţelor de judecată se gă­sesc aproape patru milioane de procese îi determină pe ma­gis­traţi să susţină şi să încurajeze perspectiva obligativităţii aces­tei proceduri alternative.

Participând la dezbaterile din această vară, am observat că un număr mare de media­tori, jurişti şi magistraţi au susţinut opinia deputatului Alina Gorghiu de modificare a Legii 192/2006, solicitând opi­niei publice, Ministerului Jus­tiţiei, Ministerului Adminis­traţiei şi Internelor, Consiliul de Mediere, asociaţiilor pro­fesionale de magistraţi, me­diatori şi jurişti să se pronunţe pe această temă, aducând ca argument aplicativitatea me­dierii, care ar duce în viitorul apropiat atât la deconges­tio­narea instanţelor de judecată, dar mai ales la detensionarea relaţiilor interumane, la ar­monie şi pace socială.

Cele mai noi Stiri Juridice

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in domeniul stirilor juridice va rugam accesati urmatoarele pagini si urmarind actualizarile pe site-urile noastre veti fi intotdeauna informati privitor la modificarile legislative, legi abrogate, legi adoptate si multe alte detalii juridice:

– Radio Folk Art
– Centrul De Resurse Juridice Aplicate – Legislatie
– Centrul de Resurse Juridice Aplicate – Calcul taxa de timbru
– Mediatori Romania – Legislatie specifica medierii

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art