Onorarii

Costurile unei medieri:

costuri ocazionate de deschiderea dosarului de caz, de gestionarea lui si de arhivare. Se plateste o singura data, la inceput in suma de 150 lei;
costuri ce implica trimiterea a doua invitatii, prin posta sau curier, cu confirmare de primire la adresa indicata de partea care initiaza procedura de mediere in cuantum de 30 lei;
costuri ce implica semnarea unui contract de premediere – se stabilesc de mediator in functie de complexitatea cauzei/divergentei;
– costurile generate de redactarea contractului de mediere, de sedinta de mediere cu ambele parti (comuna), de sedintele de mediere separate, de redactarea proceselor verbale ale sedintelor de mediere cat si de redactarea acordului de mediere vor fi stabilite de mediator in functie de complexitatea spetei. Aici sunt incluse doua sedinte de mediere cu ambele parti si cate o sedinta de mediere separata, pentru fiecare parte implicata in conflict.

Daca nu se rezolva divergenta in cadrul acestor patru sedinte (doua comune si cate una separata), costurile suplimentare sunt de 500 lei / sedinta;
– costuri ce implica participarea Mediatorului la sedinte de CO-MEDIERE – 500 lei / sedinta.

*** Costurile ocazionate de procedura Medierii se achita in mod egal de toate partile implicate in conflict, deci suma totala se imparte la cate parti sunt implicate in procesul de mediere. Daca partile convin in alt fel, mediatorul va lua act de dorinta acestora si va incasa onorariul doar de la una dintre parti.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art