Ce este medierea in cauzele penale

Medierea poate fi utilizata pentru rezolvarea cauzelor penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.

In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret.

Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii, trebuie sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotinduse si timpul scurs inainte de suspendare.

In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.

Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute legea medierii, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.

Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul – verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul – verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 din Legea Medierii, alin. 1, lit. b-c (art. 56. -(1) Procedura de mediere se inchide, dupa caz: b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii; c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti).

Medierea poate fi folosita in conflictele in care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inseamna inlaturarea raspunderii penale, iar infractiunile la care fac referire sunt:

–          lovirea sau alte violente;
–          vatamarea corporala;
–          vatamarea corporala din culpa;
–          violarea de domiciliu;
–          furtul pedepsit la plangerea prealabila;
–          abuzul de incredere;
–          distrugerea;
–          tulburarea de posesie;
–          abandonul de familie;
–          nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului;
–          tulburarea folosintei locuintei.

Asa cum a dorit legiuitorul, medierea in cauzele penale pune in centrul atentiei victima, interesele acesteia, sentimentele ei si ii ofera posibilitatea de a-si valorifica aceste interese. Deci in cadrul procedurii de mediere, victima are posibilitatea de a-si exprima sentimentele intr-un cadru legitim sigur, confidential, fara a mai fi nevoita sa retraiasca amintiri si momente neplacute.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art