Tag Archives: acord de mediere

Medierea ajuta la solutionarea conflictelor

Propunand un instrumentar accesibil si o conjunctura simplificata de solutionare a problemelor printr-o contextualizare concilianta, medierea constituie o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale cordiala, impartiala, neutra, confidentiala si libera prin consimtirea mutuala a partilor.

Exercitiul de mediere Bucuresti gestionat de echipa cabinetului nostru are ca nucleu central increderea pe care partile o acorda mediatorului ca factor de facilitare a negocierilor si obtinerea unei solutii viablie si durabile.

Orice mediator Bucuresti al echipei noastre va va explica medierea, familiarizandu-va cu procesul implicat, in termenii unui exercitiu deseori impus de catre judecatori dupa administrarea probatoriului.

Avantajul este, asadar, sustinut de generarea unei solutii amiabile, care ingaduie partilor sa detina controlul consecvent, sa fie direct antrenate in solutionarea deciziilor, mediatorul mentinandu-si neutralitatea.

Deseori, medierea este pur voluntara, insa de fiecare data, caracteristica ei esentiala ramane confidentialitatea. Medierea nu este formala in sensul procesului juridic, ci se concentreaza pe vointa si interesul partilor, sesiunile de mediere si conciliere nefiind publice. Totodata, medierea este un proces prea putin costisitor, economic chiar si din perspectiva timpului investit.

Orice mediator Bucuresti al echipei noastre reuseste sa va prezinte conflictul in termenii procedurii medierii ca element care depinde totodata de capacitatea de perceptie si de gandire a unor evenimente asupra carora o terta persoana poate stabili o contextualizare obiectiva.

De aceea, mediatorii echipei noastre manifesta abilitati psihologice, nu doar juridice, adaptandu-se proceselor de extraversiune, empatie si obiectivitate ale partilor implicate.

Prin portalul nostru virtual, http://www.mediatori-romania.ro, luati cunostinta de coordonatele fundamentale ale activitatii noastre depuse in dimensiunea medierii, continuarea procesului de informare desfasurandu-se la sediul cabinetului nostru, in cadrul sedintei de consultanta si abordare a problemei in vederea solutionarii.

Costuri optime, personalizate, sunt aplicate pentru intreprinderea unui program de conciliere realizat in termenii Legii nr. 192/2006 care reglementeaza activitatea de mediere si organizarea profesiei de mediator.

In cazul neparticiparii la sedinta de informare privind medierea, cererile de chemare in judecata vor fi respinse incepand cu 1 august 2013

Dispozitiile referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata daca nu se face dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii pentru acele domenii care fac obiectul procedurii prealabile obligatorii au intrat in vigoare incepand cu 1 august 2013.

Astfel, o parte din actiunile depuse vor fi respinse de instantele de judecata daca inainte de inceperea procesului partile nu vor face dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

In acest context, Consiliul de Mediere a anuntat printr-un comunicat semnat de purtatorul de cuvant, Gabriela Gyongy Mihut, ca 1 august 2013 reprezinta un moment important pentru Romania, cetateni si mediatori, datorita schimbarii in derularea proceselor.

„Incepand cu data de 1.08.2013 cetatenii trebuie sa ataseze cererilor de chemare in judecata certificatul de informare sau procesul-verbal de informare eliberat de catre un mediator sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata pentru acele domenii care fac obiectul procedurii prealabile obligatorii a informarii privind medierea. Cu aceasta ocazie cetatenii vor avea oportunitatea sa afle faptul ca recurgand la mediere vor fi exonerati de obligatia platii taxei de timbru, aspect care nu trebuie neglijat avand in vedere cresterea semnificativa a acestora in luna iunie 2013”, se arata in documentul transmis de Consiliul de Mediere.

Potrivit sursei ciate, in situatiile in care procesele se afla pe rolul instantelor de judecata si daca partile au ajuns la un acord in fata mediatorului, taxa de timbru platita se restituie, iar judecarea cauzei sau cercetarea penala se suspenda.

Dispozitiile referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata se aplica insa numai proceselor incepute dupa data de 1 august.

Potrivit legii, dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, iar daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei ori nu se prezinta la data fixata, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea anterior introducerii cererii de chemare in judecata sau dupa declansarea procesului, pana la termenul dat de instanta in acest scop.

Sedinta de informare trebuie finalizata in maximum 15 zile calendaristice de la data solicitarii acesteia mediatorului, iar serviciile astfel prestate sunt gratuite.

Sursa: Avocatura.com

ACORD DE MEDIERE

Încheiat la data de ____________
în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________
-obiectul-
(Dosar……….., Instanta)
Noi,

Numele , domiciliat in …………., posesor CI seria……. Nr. …………, CNP ………………
Numele , domiciliat in …………., posesor CI seria……. Nr. …………, CNP ………………

 

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, si in urma procedurii de mediere desfasurate la …………………………………………………………………… am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează:
________________________________________________________________________
…..
________________________________________________________________________

 

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.

Încheiat azi, ……………. la ……………..……………… în ………exemplare originale, in prezenta mediatorului ………………………………………………., câte unul pentru fiecare parte si unul pentru a fi depus la dosarul nr. ……… aflat pe rolul ……………………………………………………………………………………………….
NUME, PRENUME, SEMNATURA PARTI
Nume___________________________           Nume___________________________

Noutati introduse prin Legea nr. 115/2012

Legea nr. 115/2012 impune noi dispozitii referitoare la medierea unui litigiu ce se afla pe rolul instantelor de judecata din Romania.

Astfel, in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile sau partea interesata, dupa caz, sunt obligate sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii ale dreptului:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatori economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei, in cazul neintelegerilor dintre soti privitoare la: continuarea casatoriei, partajul bunurilor comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri ce apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii;
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare  la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Despre medierea in cazul unui conflict dedus judecatii

In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre parti ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului, mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor.

Puteti solicita restituirea taxei judiciare de timbru

Cand conflictul/litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta poate pronunta, la cererea partilor, o hotarare, dispunand si restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale.
Instanta de judecata nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia, in cazul in care conflictul solutionat este legat de o cauza succesorala pentru care nu s-a eliberat certificatul de mostenitor.
Astfel, incepand cu data de 1 octombrie 2012, inainte de a ne adresa instantei cu o cerere de chemare in judecata va trebui sa tinem cont de dispozitiile Legii nr. 192/2006 modificata prin Legea nr. 115/2012, in masura in care aceste dispozitii sunt incidente cauzei deduse judecatii.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art