Tag Archives: mediator din Bucuresti

Desfasurarea Sedintei de Mediere

Procedura de desfasurare a medierii este reglementata de Legea Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, mai exact de Art. 50 – Art. 55.

Astfel:

„ART. 50
(1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.
(2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.
(3) Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.

ART. 51
Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.

ART. 52
(1) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
(2) În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.

ART. 53
Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.

ART. 54
(1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.
(2) Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.

ART. 55
(1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.
(2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.”

Pentru alte detalii si pentru a putea lua legatura cu un mediator profesionist din Bucuresti accesati pagina de Contact.

Mediere din interes in Bucuresti

Ca urmare a modificarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind taxele de timbru, taxa judiciara de timbru pentru validarea unui acord de mediere in cazul cererilor prin care se face transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor este de numai 20 lei + 50% din valoarea taxei judiciare de timbru care ar trebui platita in cadrul unui proces pe rolul unei instante sau daca ar fi incheiat actul autentic la notariat.

Asadar se poate obtine o hotarare judecatoreasca ce tine loc de act autentic la numai jumatate din taxa de timbru standard, evitand astfel  aceasta taxa standard cat si onorarii notariale sau onorarii de avocat.

Pentru alte detalii sau lamuriri asteptam sa ne contactati. Apelati cu incredere la un mediator din Bucuresti.

Ce este mediatorul

Mediatorul este un profesionist neutru fata de particare faciliteaza intr-un mediu confidential negocierile dintre ele.

Mediatorul nu are puterea de a impune o solutie – partile sunt cele care au controlul rezultatului medierii.

Mediatorul are o pregatire specializata care se bazeaza pe studiul conflictului, comunicarii, negocierii, tehnicilor si tacticilor de mediere, cadrul legal al medierii si pe dezvoltarea de abilitatilor de mediator.

Apelati cu incredere la un mediator autorizat!

In cazul neparticiparii la sedinta de informare privind medierea, cererile de chemare in judecata vor fi respinse incepand cu 1 august 2013

Dispozitiile referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata daca nu se face dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii pentru acele domenii care fac obiectul procedurii prealabile obligatorii au intrat in vigoare incepand cu 1 august 2013.

Astfel, o parte din actiunile depuse vor fi respinse de instantele de judecata daca inainte de inceperea procesului partile nu vor face dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

In acest context, Consiliul de Mediere a anuntat printr-un comunicat semnat de purtatorul de cuvant, Gabriela Gyongy Mihut, ca 1 august 2013 reprezinta un moment important pentru Romania, cetateni si mediatori, datorita schimbarii in derularea proceselor.

„Incepand cu data de 1.08.2013 cetatenii trebuie sa ataseze cererilor de chemare in judecata certificatul de informare sau procesul-verbal de informare eliberat de catre un mediator sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata pentru acele domenii care fac obiectul procedurii prealabile obligatorii a informarii privind medierea. Cu aceasta ocazie cetatenii vor avea oportunitatea sa afle faptul ca recurgand la mediere vor fi exonerati de obligatia platii taxei de timbru, aspect care nu trebuie neglijat avand in vedere cresterea semnificativa a acestora in luna iunie 2013”, se arata in documentul transmis de Consiliul de Mediere.

Potrivit sursei ciate, in situatiile in care procesele se afla pe rolul instantelor de judecata si daca partile au ajuns la un acord in fata mediatorului, taxa de timbru platita se restituie, iar judecarea cauzei sau cercetarea penala se suspenda.

Dispozitiile referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata se aplica insa numai proceselor incepute dupa data de 1 august.

Potrivit legii, dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea, iar daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei ori nu se prezinta la data fixata, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea anterior introducerii cererii de chemare in judecata sau dupa declansarea procesului, pana la termenul dat de instanta in acest scop.

Sedinta de informare trebuie finalizata in maximum 15 zile calendaristice de la data solicitarii acesteia mediatorului, iar serviciile astfel prestate sunt gratuite.

Sursa: Avocatura.com

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art