Tag Archives: mediere

Tot ce trebuie sa stii despre mediere si mediator

Desi este prezentata in termenii unei negocieri conventionale si mutual avantajoase pentru partile implicate, medierea constituie un proces occidental implementat in vederea solutionarii conflictelor pe cale amiabila, concilianta, indiferent de natura juridica ori civila a acestora.

Conflictul poate fi solutionat intr-o sesiune de mediere sau de-a lungul unui complex de asemenea intruniri, in functie de calitatea si dificultatea situatiei. Comunicarea va fi de fiecare data temperata si facilitata de mediator, prin interventii regulate.

Membrii echipei de mediatori din Bucuresti ai Biroului de Mediere Sorin Ovidiu Anghel va prezinta succint « tot ceea ce trebuie sa stiti despre mediere si mediatori » punctand aspecte precum :

  1. Necesitatea acceptului in cunostinta de cauza a partilor care au dreptul de a fi informate cu privire la mediere
  2. Caracterul voluntar al medierii, fructificat prin dreptul de a decide acceptarea sau respingerea disputei prin mediere, distingandu-se intre etapa procedurala, deseori realizata prin mediere, negociere, facilitare, deci prin cai amiabile, de calea alternativa care are caracter obligatoriu. In acest ultim caz, se accentueaza similaritatea cu negocierea : partile nu pot fi obligate la negociere, chiar si in mediere, impotriva vointei lor.
  3. Neutralitatea mediatorului, care nu se afla in conflict de interese cu partile
  4. Impartialitatea mediatorului, care garanteaza confidentialitatea informatiilor comunicate
  5. Solutionarea favorabila a conflictului pentru toate partile implicate, prin inserarea strategiei de win-win.
  6. Flexibilitatea medierii
  7. Caracterul informal al medierii
  8. Solutionarea rapida, eficienta si prea putin costisitoare a medierii, prin raportare la standardele instantelor de judecata
  9. Desfasurarea medierii intr-un cadru intim, prin contrast cu spatiul public valorificat de instante

10. Accentuarea confidentialitatii mediului in care se desfasoara medierea.

Echipa de mediatori din Bucuresti a Biroului de Mediere Sorin Ovidiu Anghel va sta la dispozitie cu profesionalism si consecventa, oferindu-va solutii optime pentru conflicte aparent nefacile !

Ce este medierea familiala

Prim mediere pot fi rezolvate neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, separarea, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, precum si orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii (art. 64 alin. 1 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare).

Conform dispozitiilor legale, se poate apela la medierea familiala inainte de inceperea procesului de divort, in timpul divortului sau dupa divort in cazul în care este necesara revizuirea intelegerilor precedente.

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii sa nu contravina interesului superior al copilului, va incuraja parintii sa se concentreze in primul rand asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitatii parintesti, separatia in fapt sau divortul sa nu impieteze asupra cresterii si dezvoltarii acestuia.

In marea majoritate a cazurilor, medierea familiala se adreseaza persoanelor a caror casnicie a luat sfarsit in fapt.

Ce este mediatorul

Mediatorul este un profesionist neutru fata de particare faciliteaza intr-un mediu confidential negocierile dintre ele.

Mediatorul nu are puterea de a impune o solutie – partile sunt cele care au controlul rezultatului medierii.

Mediatorul are o pregatire specializata care se bazeaza pe studiul conflictului, comunicarii, negocierii, tehnicilor si tacticilor de mediere, cadrul legal al medierii si pe dezvoltarea de abilitatilor de mediator.

Apelati cu incredere la un mediator autorizat!

Dispozitii noi privind medierea

Medierea reprezinta o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor. Prin mediere poti face reducere de costuri pentru solutionarea unui conflict.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 462 din data de 9 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea de modificare a intrat in vigoare la 1 octombrie 2012, cu exceptia dispozitiilor referitoare la medierea in cazul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata, care vor intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii noii legi in Monitorul Oficial.

Prin activitatea profesio­nală, mediatorii vor determina credibilitatea cetăţeanului în instituţia medierii, iar prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor vor crea relaţii mai bune între membrii so­cietăţii, armonia şi pacea so­cială pe care toţi cetăţenii o doresc.

Medierea, procedură prealabilă obligatorie?

In legislatia din România, medierea este o procedură voluntară, dar tot mai des este pusă în dezbatere publică obli­gativitatea medierii în unele cauze din Dreptul Civil, Drep­tul Familiei, dar şi din Dreptul Penal. În contextul dezvoltării fără precedent a corpului me­diatorilor profesionişti auto­rizaţi şi popularizării pe scară largă a medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor, tot mai mulţi jurişti susţin că obligativitatea me­dierii este necesară în viitorul apropiat. Mare parte din populaţia României conştientizează fap­tul că în unele litigii, mai ales cele de familie, confiden­ţia­litatea şi decenţa procedurii de mediere trebuie dezbătută şi aplicată, iar faptul că pe rolul instanţelor de judecată se gă­sesc aproape patru milioane de procese îi determină pe ma­gis­traţi să susţină şi să încurajeze perspectiva obligativităţii aces­tei proceduri alternative.

Participând la dezbaterile din această vară, am observat că un număr mare de media­tori, jurişti şi magistraţi au susţinut opinia deputatului Alina Gorghiu de modificare a Legii 192/2006, solicitând opi­niei publice, Ministerului Jus­tiţiei, Ministerului Adminis­traţiei şi Internelor, Consiliul de Mediere, asociaţiilor pro­fesionale de magistraţi, me­diatori şi jurişti să se pronunţe pe această temă, aducând ca argument aplicativitatea me­dierii, care ar duce în viitorul apropiat atât la deconges­tio­narea instanţelor de judecată, dar mai ales la detensionarea relaţiilor interumane, la ar­monie şi pace socială.

Cand se poate recurge la mediere?

Cand se poate recurge la mediere?
Dacã legea nu prevede altfel, pãrtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupã declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sã solutioneze pe aceastã cale orice conflicte în materie civilã, comercialã, de familie, în materie penalã, precum si în alte materii, în conditiile prevãzute de prezenta lege.
Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilã a conflictelor prevãzute de lege.
(Articolul 2 alin.1 si 3din Legea nr. 192/2006)

Cine sunt mediatorii?
Poate fi mediator persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
a) are capacitate deplinã de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncã de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
d) este aptã, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitãti;
e) se bucurã de o bunã reputatie si nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizatã ca mediator, în conditiile prezentei legi.
(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)

Se poate renunta la mediere?
În orice fazã a procedurii de mediere, oricare dintre pãrtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, încunostintând, în scris, cealaltã parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilateralã a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunostintãrii, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacã una dintre pãrtile aflate în conflict nu se mai prezintã la mediere, fãrã a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sã facã toate demersurile necesare pentru a stabili intentia realã a pãrtii respective si, dupã caz, va continua sau va închide procedura de mediere.
(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art