S-a introdus obligativitatea participarii la sedinta de informare privind medierea

Incepand cu 01.10.2012 respectiv dupa trecerea celor 6 luni de la publicarea noii legi (Legea 115/2012) daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind medierea, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.

In cazul in care conflictul mediat vizeaza:
– transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale,
– partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata pentru verificarea conditiilor de fond si forma prin procedurile prevazute de lege, putand aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale.

Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea acestor condiţii, iar notarul public sau instanţa de judecată le vor putea aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

Mediatorul trebuie să respecte obligaţiile acestea şi în cazul în care, prin acordul de mediere, se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art